Slik unngår du lynet

Søk ly innendørs hvis mulig, men aldri søk ly i åpne skur!

Hold deg minst 15 meter unna høyspentmastene.

Trekk ut støpselet på elektriske apparater.

Hold deg borte fra husets røropplegg. Ikke vask hendene eller ta en dusj.

Hold deg borte fra vinduer og åpne dører.

Unngå bruk av fasttelefon.

Unngå å være i nærheten av gjerder (av metall), fasttelefon og kraftledninger, rørledninger eller metallstrukturer for øvrig.

STOPP og hold deg inni bilen dersom du er ute og kjører. Der KAN du sitte litt tryggere hvis du ikke berører bilens metall. Det er metallet, bilens skall som kan beskytter deg, IKKE gummihjulene.

Unngå å kjøre sykkel/motorsykkel.

Unngå å oppholde deg i småbåt.

Dersom du bader, bør du snarest mulig komme deg på land. Bruk ikke fiskestang.

Unngå fjell- og bakketopper, samt åpne sletter.

Hold deg unna høye enslige trær. Dersom det ikke finnes bygninger i nærheten; søk beskyttelse i en hule, grøft eller forsenkning i terrenget, eller legg deg ned på bakken.

Merk at bruk av gummistøvler ikke gir deg noe som helst beskyttelse mot direkte lynnedslag.